1 talaqla necə boşanmaq olar?

1 talaqla necə boşanmaq olar?

1 talaqla məşhur boşanma necə olar? by Admin 17 iyul 2020

Mündəricat

1 talaqla necə boşanmaq olar?

Cinsi əlaqənin baş vermədiyi dövrlərə qadının təmizlənmə dövrü də deyilir. Qısaca desək, sünni talaq qadının heyzsiz və ya cinsi əlaqə olmadıqda talaqla edilən boşanmadır. “arvadıyla cinsi yaxınlıq etməyəcəyinə dair verdiyi and” mənasını verən ilâ, “ər arvadını anası və ya onunla əbədi evlənməyəcək qohumları kimi göstərər” mənasını verən zıhar və qadının onu zina etməkdə günahlandıran əri ilə and içməsi, 3 dəfə boş olmaq deməkdir. 1 talaq?

Hənbəl, əl-Müsnəd, IV, 215). Diyanət İşləri Ali Şurasının qəbul etdiyi fikrə görə, eyni vaxtda və ya eyni təmizlik dövründə verilən “üç talaq” “bir talaq” kimi yer alır. Deməli, kişi arvadını üç dəfə eyni vaxtda boşarsa, bir talaq haqqı ortadan qalxar.

Şübhəli bir talaq varmı?

Şəxsin zövcəsinə şəkk edərsə. boşanma baş vermişsə, boşanma baş verməmiş hesab olunur. Boşanmaların sayı ilə bağlı şübhə yaranarsa, minimum sayı əsas götürülür. Hər iki halda vera gizli qalmır.

3 dəfə "boş ol" demək nikahı pozurmu? Mülki hüquqda belə bir şeyin olmadığını dilə gətirən Fatih Çıtlak bu suala dini baxımdan cavab verib. Həyat yoldaşının olduğu yerə diqqət çəkən Çıtlak, “Sən bunu deyəndə ərin eyni yerdə oturmuşdu? Eyni yerdə oxuduğuna, eyni yerdə durduğuna görə, o 3 talaq sayılmır, o. Dedi: “Bu, boşanma sayılır”. Bunu deməklə gələcəyə dair vədlər verir. Ancaq hədə-qorxu ilə “boşanmışam, boş ol” kimi sözlər işlətsə, niyyətindən asılı olmayaraq boşanma olar. Çünki bu sözlər talağı açıq şəkildə ifadə edir.

Tələq vəsvəsəsi nədir?

Lüğətdə "pıçıltı, xışıltı, fisco, aldanma kimi gizli sözlər" mənasını verən aldanma, insanın etmədiyi bir hərəkəti etdiyinə və ya demədiyi bir sözü söyləməsinə şübhə etməkdir. Xəyalpərəst kişinin arvadını boşadığına dair xəyalları ilə boşanmaq mümkün deyil. . Bu halda tərəflər, boşanma səhih olduqda və ya iddə bitdikdə, tərəflərin razılığı ilə yeni nikah bağlamaqla iddədə yeni nikah tələb etmədən nikahlarını davam etdirə bilərlər.

>

oxumaq: 106