Cəsarətli sözünün sinonimi nədir?

Cəsarətli xilasedicilər sözünün sinonimi nədir?

Mündəricat

Cəsarətli sözünün sinonimi nədir?

Sürətin sinonimi; sürət və cəldlik. Xüsusilə, sürət sözü tez-tez istifadə olunur və üstünlük verilir. Sürət sözü kimi həm məcazi mənada, həm də tək və ya cümlə mənasında işlənir. Digər sinonimlər; temp, sürət və təcil kimi sözlərdir.

Gizli sözünün antonimi nədir?

Köhnə sözünün vəziyyətini və ya keyfiyyətlərini ifadə etmək üçün istifadə olunan sözlər əks mənalı sözlər kimi müəyyən edilir. mənalar. Bu kontekstdə köhnənin əks mənasını daşıyan iki söz var; gənc və körpə sözləridir.

Sürət sözünün sinonimi və antonimi nədir?

Bu kontekstdə oruc ilə sinonim işlənə bilən sözlər bunlardır. cəld, sürətli və nazlı kimi qeyd olunur. Sürət sürəti ifadə etmək üçün istifadə edildikdə əks məna daşıyır. Sürət ifadə etmək üçün işlənən sürətli sözünün əks mənaları yavaş və yumşaq kimi qəbul edilir.

Üzün sinonimi nədir?

Üzün sinonimi Üzün sinonimi mənalı olaraq 'üz' sözünü işlətmək olar. Türk Dil Qurumunun nəzərindən, eyni məna daşısa da, bir cümlədə ortaq şəkildə qiymətləndirmək mümkündür.

Başlanğıcın antonimi nədir?

BAŞLAYACAQ SÖZÜN ELANI Bunun səbəbi bu sözün əksi olmasıdır. Onun mənaları bu gündən başlayaraq tez-tez istifadə olunması ilə əlaqədardır. Müvafiq olaraq, başlamaq sözünün antonimləri 'bitirmək, bitirmək, bitirmək, yekunlaşdırmaq' sözləridir.

Aged sözünün sinonimi və antonimi nədir?

THE ƏSKİ SÖZÜN ELANI Bu da sözün məna münasibətlərinə təsir göstərmişdir. Bu məna əlaqələrindən ən mühümü sinonim və antonimdir. Yaşın sinonimi “qoca” sözüdür. Qoca sözünün antonimi “cavan, bala” sözləridir.

Tez sözünün antonimi hansıdır?

1. sifət Sürətsiz, ağır, tezin əksi: Yavaş yeriş.

oxumaq: 37