Cahil şəhər nə deməkdir, fəlsəfə?

İçindəkilər: Cahil şəhər nə deməkdir, fəlsəfə?

Cahil, yəni yalançı şəhər elə bir şəhərdir ki, fəzilətə ehtiyacı olmayan sakinlərinin var-dövlət əldə etməkdən və zövq verən şeylərlə yaşamaqdan başqa məqsədi yoxdur. Fəzilətli, yəni fəzilətli şəhərlərin ümumi xüsusiyyəti “cahillik”dir. Onun hökmdarı “müdrik” deyil.

Cahil şəhər nə deməkdir?

Nəzəriyyəmizə görə, İslam şəhəri fəzilətli cəmiyyət üçün ədalət evidir. ... 1) Cahil şəhəri: İnsanları xoşbəxtliyi tanımayan, xoşbəxtliyi düşünməyən bir şəhərdir. Onlara öyrədilsə belə, qəbul etmir və inanmırlar. Onlar ancaq var-dövlət, sağlamlıq, şəhvət, xəlvətdə yaşamaq, şöhrət və nüfuz qazanmaq kimi zahiri həyatın məqsədini bilirlər.

Nəvabit nə deməkdir, farabi?

Farabi burada “Fəzilət şəhəri”ni və bu fəzilətli şəhərin “Fəzilət Cəmiyyəti”nin xüsusiyyətlərini qeyd edir. ... Bu, fəzilətli cəmiyyəti və ya şəhəri korlayan qrupdur, ərəbcə “Nevabit” deyə biləcəyimiz qrup, yəni türkcə taxt otu.

Medinetül Fazilə kimə aiddir?

Məşhur İslam filosofu Fərabinin ən mühüm əsəri şəksiz olaraq hər bir kitabxanada olması lazım olan əsərdir.

Fəzilətlər şəhəri kimə məxsusdur?

İdeal Dövlət, El-Medinetü'l-Fazila və ya Fəzilət Şəhəri və ya Fəzilət Şəhəri Fərabinin ideal dövləti təhlil etdiyi utopik kitabıdır.

FARABİ-yə görə dövlət nədir?

Filosofa görə fəzilət halının yalnız bir forması olduğu halda, onun müxalifləri olan fəzilətli hallar “cahil dövlət”, “azğın hal”, “fasiq hal” və “dəyişən hal” olaraq dördə bölünür. dövlət". ...

FARABİ-nin Siyasi Fəlsəfəsi nədir?

Siyasət Farabi fəlsəfəsinin ən mühüm məfhumlarından biridir. Onun fikrincə, həqiqi xoşbəxtliyə ancaq fəzilətli cəmiyyətdə nail olmaq olar. Fəzilətli cəmiyyət isə yalnız birinci prezidentin rəhbərlik etdiyi idarəetmə forması ilə yaranır. İlk prezidentin ən mühüm xüsusiyyəti onun Fəal Ağılla təmasda olmasıdır.

Cahillik nə deməkdir?

Cahillər bildiklərini səhv başa düşənlər, məlumatı səhv başa düşənlər, həqiqət söylənilsə belə bildiklərinin həqiqətini müdafiə edənlər və sübut etsəniz belə bu dəlillərə məhəl qoymayanlardır. Cahillik yalan məlumatdır. Yanlış Məlumat özü ilə cinayət, günah, səhv və bir çox neqativ hallar gətirir.

Medinet l Fazilə kimin əsəridir?

Farabi

oxumaq: 39