Devis Warrington kimdir

Devis Warrington kimdir

Avstriyalı Devis Uorrinqton

Dəhşətli qışdan sonra yazın şirin və isti əli soyuq torpaq qatına təsir etdiyi kimi İslam da mənə təsir etdi. O, ürəyimi isitdi və mənə gözəl bir yeni bilik paltarı geyindirdi. İslamın öyrətdiyi şeylər necə gözəl, nə qədər doğru və məntiqlidir! “Allahu təala birdir, Muhəmməd əleyhissalam Onun rəsuludur” ifadəsi nə qədər aydın, nə qədər doğru və gözəldir! Xristianların ağlasığmaz, anlaşılmaz “Ata, Oğul və Ruh-ül-qüds” inancına bənzəyirmi? Xristianların insanları qorxudan, lakin heç vaxt qane etməyən əqidələri ilə yanaşı, bu sadə və məntiqli inanc insanları özünə çəkir. İslam heç vaxt dəyişməmiş ilahi bir dindir. Əsrlər keçsə də, insanın bu günü və sabahı üçün bütün maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəyir. Məsələn, İslam insanların bərabər olduğunu, Allah Təalanın dərgahında dərəcə və mövqe fərqinin olmadığını açıq şəkildə bəyan edir və bunları dünya həyatında da tətbiq edir. Eyni məsələləri iddia edən xristian kilsəsində bir-birindən rütbə baxımından fərqlənən papalar, baş mələklər, eveklər, yepiskoplar və bir çox başqa din xadimləri var. Allah Təala ilə bəndə arasına girib öz şəxsi mənafeləri üçün Allahu təalanın adından istifadə edirlər. Halbuki İslamda Allah Təala ilə bəndə arasına heç kəs girə bilməz. Allah Təala Quran vasitəsilə əmrlərini bəndələrinə çatdırır. Aşağıda sizə Allah Təalanın bir əmrindən danışacağam. Bu bir nümunədir. br /> Bəqərə surəsinin iki yüz altmış yeddinci ayəsində buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Doğrudur, halal yolla qazandığınızın, sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz məhsul və meyvələrin təmizindən [verin!]. Nifrətdən, əldə edə bilməyəcəyiniz pis şeylərdən xərcləməyin. Bil ki, Allah Təalanın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur və O, hər cür tərifə layiqdir.” Quranın bu dərin və gözəl əmrlərini oxuduqca və öyrəndikcə ruhum rahatladı və məmnuniyyətlə müsəlman oldum.

oxumaq: 118