Körfəz tikməyə kimin səlahiyyəti var?

Xilasedicilər Kimin körfəz yaratmaq səlahiyyəti var?

İçindəkilər

Kənd qurma səlahiyyəti kimindir?

İnzibati sistemimizi tənzimləyən 5442 saylı İl İdarəsi Qanununa görə, kəndin yenidən qurulması və ya köçürülməsi Kənd Təsərrüfat və Səhiyyə nazirliklərinin rəyindən sonra Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.

Muhtarın gəlir mənbələri hansılardır?

Muhtarın maaşları 2000 TL ilə 2600 TL arasında dəyişir. Ümumilikdə orta əmək haqqı 2000 TL olduğu halda, edilən mükafatlarla 2500 TL-yə qədər yüksəlir. Bəzi bölgələrdə 2500 TL və ya 2600 TL kimi məbləğlər gündəmə gələ bilər.

Kənd muxtarını işdən çıxarmaq kimin səlahiyyəti var?

Vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməyən muxtarlar. kəndin tabe olduğu rayon inzibati şurasının qərarı ilə vəzifədən azad edilə bilər. . Qubernator və ya rayon qubernatoru muhtarın kəndin xeyrinə olmayan qərarını ləğv edə bilər.

Kənd birliyi nə deməkdir?

kənd birliyi kənd hüquqi şəxsinin ümumi qərar qəbul edən orqanıdır və kəndin seçicilərindən ibarətdir. . Kəndin bütün seçiciləri kənd birliyi vasitəsilə məhdud da olsa bilavasitə kənd idarəetməsində iştirak edə bilərlər.

Məhlə şurası neçə nəfərdən ibarətdir?

b) Səkkiz üzv məhəllə ağsaqqallar məclisinə seçilirlər. Səslərin təsnifatı nəticəsində ən çox səs toplayan dörd üzv adi üzv, qalanları isə ehtiyat üzvlər olur. Dövlət məmurları və qulluqçuları, məhəllə, kənd muhtarları, ağsaqqallar və məclis üzvləri törətdikləri cinayətlərə və onlara qarşı törətdikləri cinayətlərə görə Türkiyə Cəza Məcəlləsinin dövlət məmurları ilə bağlı müddəalarına uyğun olaraq cəzalandırılır.

Muhtarların vəzifə və öhdəlikləri nələrdir?

Muhtarların əsas vəzifəsi çalışdıqları kənd və məhəllələrdə baş verən nikah, doğum və ölüm kimi hadisələri qeyd etməkdir. Bunlarla yanaşı, qanunları ictimaiyyətə çatdırmaq da muhtarın işidir. Muhtar olmaq üçün insanlar müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar.

Muhtarlar kimə bağlıdırlar?

Muhtarlar mahal qubernatorluğuna tabedirlər. Muxtarlar kəndin hüquqi şəxsi təmsil edirlər. Muxtarların səlahiyyət müddəti 5 ildir.

Kəndlərdə özgəninkiləşdirmə necə aparılır?

Kəndlərdə özgəninkiləşdirmə İŞLƏRİ! fayda olmadığı təqdirdə müsadirə edilə bilməz. Kənd faydasına ediləcək kamulaştırmalarda, kənd ağsaqqallar məclisi ictimaiyyətin xeyrinə qərar almağa səlahiyyətlidir. İl mərkəzlərində səlahiyyətlər qubernatorun təsdiqi ilə tamamlanır.

oxumaq: 71