Nuran KIZMAZ ÖZTÜRK kimdir?

İxtisas Sahələri

Din sosiologiyası, ünsiyyət sosiologiyası, hüquq sosiologiyası, təhsil sosiologiyası, din sosiologiyası, Cənub-Şərqi Anadoludakı din xadimləri, ictimai hərəkatlar, şəbəkə cəmiyyəti, sosial inteqrasiya, sosial dəyişiklik, Malayziya, dini Cənub-Şərqi Asiyada hərəkətlər, seyid və şəriflik, dünyəvilik, azlıqlar

Təşkilat

BAYBURT UNİVERSİTETİ

oxumaq: 32