Palet nə haqqındadır?

Trend Palitrası nə ilə bağlıdır?

Mündəricatlar

Palitra nə haqqındadır?

Palitra; Məhsulların bütövlükdə və vahid yük kimi yığılmasını, yüklənməsini, daşınmasını, çatdırılmasını və saxlanmasını təmin edən üfüqi təyyarə nəqliyyat vasitəsi kimi təyin edilə bilər. Bundan əlavə, paletlər başqa bir paletə yüklənərkən məhsula heç bir ziyan vurmamasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Paleti kim alır?

Paletlərin ən çox istifadə edildiyi sektor adətən nəqliyyat və ticarət sektorudur. Bu sektorlarda müəyyən miqdarda məhsul daim hərəkətdədir. Paletlərdən istifadə etməklə bu məhsullar daha asan daşınır.

Palet nədir və harada istifadə olunur?

Yüksək tonajlı materialların daşınması üçün taxta altlıqlardan istifadə olunur. Taxta altlıqlar anbarlarda göndərilməyi gözləyən malların yığılması üçün istifadə olunur. Bu şəkildə yerə toxunmadıqları üçün təmiz və quru qalırlar. Taxta altlıqlar ixrac, idxal, daşıma və saxlama sektorlarında geniş şəkildə istifadə olunur.

Palet hansı ağacdan hazırlanır?

Palet istehsalında istifadə olunan ağacın xüsusiyyətləri; İstehsalda ən vacib amil paletin istehsal olunduğu ağac növüdür. Avropa Birliyi tərəfindən müəyyən edilən ağac növü şamdır. Avro paletlər dayanıqlı və uzunömürlü şam ağacından əldə edilən ağacdan istehsal olunur.

Palet necə daşınır?

Paletlər standartdır, hündürlüyü 10-15 sm-dir. Palet torları arasındakı məsafə 10 sm-dir və forkliftin çəngəlləri bu 10 sm boşluqlara daxil olur və portativ olur. Forklift, paletləri daşımaq üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitəsidir. Forkliftlərlə yanaşı, paletlər də transpaletlərlə daşına bilər.

Palet nə qədərdir?

Yanvar 2021-ci il AĞAÇ PALET QİYMƏTLƏRİ

Taxta palet tipi adı İkinci əl palet qiymətləri 2021 Yanvar İkinci əl palet qiymətləri 2021 Yanvar İkinci əl palet orta tənzimləmə TL80402 palet 80×120 təmiz 24 TL-35 TL İkinci əl Qalın orta palet 80×120 normal 20 TL-30 İkinci əl Normal orta palet 80×120 təmiz 18 TL - 28 TL

Palet necə daşınmalı?

oxumaq: 59