qiblə nədir?

xülasə

Müsəlmanların gündəlik namazlarını qılmaq üçün üz tutduqları Kəbənin istiqaməti

ümumi baxış

Qiblə (ərəb: قِـبْـلَـة " Qiblə ", " Qiblə , qiblə , qiblə , qiblə və ya qiblə " , həmçinin “İstiqamət” kimi tərcümə olunan müsəlmanın salan zamanı namaz qıldığı istiqamətdir (ərəb: صَـلَاة ) Hicazın Məkkə şəhərində Kəbənin istiqaməti kimi sabitlənmişdir. Əksər məscidlərdə mehrab (ərəb) kimi tanınan qibləni göstərən divar yuvası var. : مِـحْـرَاب).Çox sülalədən ibarət olan ibadət otağı, görünüşünə görə, məsciddə olandan daha az standartlaşdırılsa da, qibləni ehtiva edir.
Eyni nöqtəyə doğru dua edən bütün müsəlmanlar ənənəvi ümmətin birliyini simvolizə edir ( Ərəbcə: اُمّـة Şəriət (dünyada yaşayan müsəlmanlar), ərəbcə : شَـرِيْـعَـة , Allahın qanunu.Qiblənin namazdan başqa bir əhəmiyyəti də var və müxtəlif ayinlərdə rol oynayır.Halic:ـلālted (A'rab'ala) ilə kəsilən heyvanın başı. üsullar adətən qibləyə uyğunlaşdırılır.Müsəlmanlar öldükdən sonra adətən bədəni qibləyə düz bucaq altında basdırılır və üzü qibləyə tərəf çevrilir. Buna görə də, başqa əlamətlər olmadığı halda arxeologiya İslam nekropolunu göstərə bilər.

Bu, ərəb sözü olub, "gedəcək istiqamət" mənasını verir, lakin konkret olaraq müsəlmanların ibadət üçün getdiyi istiqamətə aiddir. Mədinəyə köçdükdən dərhal sonra Məhəmməd yerli yəhudi sistemini qəbul etdi və Qüdsdəki ziyarətgahı qiblə etdi, lakin 624-cü ilin fevralında Məkkədə. Kəbə indiyə qədər dəyişdirildi. Məscid qibləni göstərir mehrab Əsasən qiblədən ibarət idi və qiblənin dəqiq müəyyən edilməsi geodeziya elminin inkişafına kömək etdi.
Şohey Şimada

İslamda ibadət istiqaməti. Hicrətdən sonra 624-cü ildə Məkkədə Kəbə məbədinə ibadət etmək üçün yəhudiliyin Yerusəlimə gələn ənənəsinə uyğun olaraq yenidən işlənmiş və günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
→ Əlaqədar məhsullar Məkkə

oxumaq: 39