SSI nəzarət nömrəsi nədir?

Trend olan SSI nəzarət nömrəsi nədir?

Mündəricat

SSI nəzarət nömrəsi nədir?

f) Nəzarət nömrəsi; O, iş yerinin qeydiyyat nömrəsinin düzgün istifadəsini təmin etmək məqsədi daşıyır və iki rəqəmdən ibarətdir.

SGK-nın iş yeri nömrəsini necə öyrənə bilərəm?

İş yerinin sicil nömrəsinin sorğulanması əməliyyatı, qeydli olduğu ilin Sosial Müdafiə Təşkilatı İl Müdirliyindən edilə bilər. Bundan əlavə, iş yerinin 26 rəqəmli SSK qeydiyyat nömrəsini öyrənmək üçün internet üzərindən sorğular edilə bilər.

Sosial Təhlükəsizlik Nömrəsi harada yazılır?

Harada Tapılmalı Sosial Müdafiə Nömrəsi? İşçilər e-hökumət internet saytından şəxsiyyətlərini təsdiq etdikdən sonra müvafiq olaraq “qurumlar > Sosial Müdafiə Təşkilatı” üzərinə klikləyin və SSK-ya bağlı olduqları halda 4/A, Bağ-kurdandırlarsa 4/B, onlar Pensiya Fonduna bağlıdırlar, SGK reyestrindən 4/C. nömrəsi.

4A Qeydiyyat Nömrəsi SSK nömrəsi ilə eynidirmi?

Qeydiyyat nömrəsi sosial təminat nömrəsi kimi də tanınır. Sığortalı kimi işləyən yetkin şəxslər qeydiyyat nömrələri ilə birlikdə sığorta haqlarının, pensiya məlumatlarının və sığorta haqlarının müntəzəm ödənilib-ödənilmədiyini öyrənə bilərlər. və asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Ünvan kodunuzu www.adreskodu.dask.gov.tr ​​və ya e-hökumət vasitəsilə öyrənə bilərsiniz.

İş yerinin qeydiyyat nömrəsi neçə rəqəmdən ibarətdir?

Şəhər : 26 17-19 iş yerinin SGK nömrəsi simvollarla. personajlardır. 4.1.7. Subpodratçı Kodu: 24-26 26 simvoldan ibarət iş yeri SGK nömrəsi. personajlardır. 4.1.8. SSK Reyestr Nömrəsi: Sosial Müdafiə Təşkilatı tərəfindən sığortalıya verilən 7 rəqəmli nömrədir.

SSK Reyestr Nömrəsi nədir?

Qeydiyyat nömrəsi sığortalının sığorta statusudur. Sosial Müdafiə Təşkilatı nəzdində çalışan kəslərin, aldıqları mükafatların nizamlılığı. Bu nömrələr onların yatıb-yatmadığını yoxlamaq və pensiya məlumatı əldə etmək üçün istifadə olunan nömrələrdir. Reyestr nömrəsi nədir? Reyestr nömrəsi sosial təminat nömrəsi kimi də tanınır.

oxumaq: 116