Tam kubok sürətləndirilməsi nədir?

Blog Tam fincan dəyəri nədir?

Mündəricat

Tam kub genişləndirilməsi nədir?

Kubun tam genişləndirilməsinin düstur vəziyyəti aşağıda göstərilmişdir. – İki kubun fərqinin tapılması: a³ – b³ = ( a – b).(a² + ab + b²). – İki kubun cəminin tapılması: a³ + b³ = (a + b).(a² – ab + b²). – İki ifadənin cəminin kubunun tapılması prosesi: (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³.

Qısaca kub nədir?

Kub üçölçülüdür, onun sahələri bir-birinə bağlıdır. Düz bucaq altında birləşdirilmiş altı bərabər kvadratdan ibarət altıbucaqlı həndəsi fiqurdur. O, həmçinin müntəzəm altıüzlü adlanır və ümumilikdə 5 Platonik bərk cisimdən biridir. Kubun ən mühüm xüsusiyyəti onun bütün üzlərinin kvadrat olmasıdır. Onun həcmi 3 bərabər kənarını vurmaqla tapılır.

Hiperkub nədir?

Üçölçülü kub isə əksinə, əmələ gəlir. 6 kvadrat səthi bir-birinə düz açı ilə birləşdirərək. 4 ölçülü kub həm də 3 ölçülü kubun altı tərəfinə tamamilə perpendikulyar olan səthlərdən ibarət olmalıdır. Biz buna hiperkub deyirik.

Kub neçə dəfə genişlənir?

Bütün üzləri kvadrat olan düzbucaqlı prizmaya kub deyilir. Kubun bütün üzləri kvadratdır və bütün kənar uzunluqları bərabərdir. Aşağıda gördüyünüz şəkildə 11 fərqli kub prizma genişlənməsi var. Bu 11 müxtəlif formanın kənarlarını qatladığınızda kub əmələ gəlir.

Kub nə cür filmdir?

Kub Filminin Süjeti 6 nəfər yuxudan oyananda özlərini tapırlar. qəribə yerdə. O, bir-birinə bağlı kubşəkilli otaqlardan ibarət həbsxananı xatırladır. Onlar çölə çıxmaq və ölümcül tələlərdən qaçmaq üçün birlikdə işləməli olacaqlar.

Kubun neçə kənarı var?

Kubun 8 kənarı var. 5. Kubun və düzbucaqlı prizmanın künclərinin sayı bərabərdir. 6.

Kubun genişlənməsini necə izah etmək olar?

Məsələn, dəftərinizdə 6 kvadrat şəkli çəkməklə kubu genişləndirmək olar. Məsələn, yuxarıdan aşağıya birləşdirilən 4 kvadrat çəkin. Sonra yuxarıdan ikinci kubun sağ və sol tərəflərində başqa bir kvadrat çəkin. Burada kubun açıldığını görə bilərsiniz.

oxumaq: 53